Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - C - Prawno - Kulturowy
Nazwa oddziału

 C - Prawno - Kulturowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

1C -klasa o profilu prawno-kulturowym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy do wyboru(angielski, niemiecki, francuski)
Profil objęty patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Realizacja  programu klasy umożliwia:

 przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach  humanistycznych, prawniczych, społecznych, filologicznych,

poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o państwie i prawie  oraz poznanie podstaw języka łacińskiego( łacina dla prawników)  w ramach bloku humanistycznego,

rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej oraz zainteresowań artystycznych, udział w zajęciach edukacji filmowej, teatralnej, medialnej,

wprowadzenie w świat  analizy i interpretacji  tekstów kultury ułatwiające  rozumienie  i wartościowanie dzieł sztuki,

naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie rozszerzonym,

rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia.