Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - B - Lingwistyczny
Nazwa oddziału

 B - Lingwistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis

1 B - klasa o profilu lingwistycznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski,
niemiecki lub francuski-do wyboru,
Profil objęty patronatem Wydziału Filologicznego US

Realizacja  programu klasy umożliwia:

naukę dwóch języków obcych(angielskiego oraz niemieckiego lub francuskiego) w zakresie rozszerzonym; opanowanie ich na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów na uczelniach zagranicznych,

udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego,

 zajęcia dodatkowe z języka japońskiego, rosyjskiego i łacińskiego,

przygotowanie  do egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka( DELF/DSD),

dodatkowe przedmioty w języku angielskim: realioznawstwo oraz Business English,

  realizację własnych zainteresowań w ramach projektów edukacyjnych związanych tematycznie z profilem klasy z wykorzystaniem technologii informacyjnej.