Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - A - Politechniczny
Nazwa oddziału

 A - Politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

1A-klasa o profilu politechnicznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język obcy do wyboru(angielski, niemiecki, francuski)
Profil objęty współpracą z Akademią Morską w Szczecinie

Realizacja  programu klasy umożliwia:

podjęcie studiów na kierunkach: matematyka, informatyka, grafika komputerowa, telekomunikacja;

wykształcenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających;

rozwiązywanie problemów matematycznych, rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia;

Wybór informatyki gwarantuje:

wysokie wyniki na maturze;
naukę języka C++, python, HTML, CSS, Wordpress;
zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu modelowania przestrzennego w SketchUp, edycji fotografii w Gimp, projektowania logotypów, plakatów, ulotek w Inkscape;
udział w pokazach i prelekcjach prowadzonych przez kadrę akademicką Akademii Morskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
realizację własnych zainteresowań przez wykonywanie projektów programistycznych i interdyscyplinarnych, udział w konkursach i olimpiadach.