Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące - PRZYRODNICZO-MEDYCZNY (współpraca PUM i ZUT)
Nazwa oddziału

 PRZYRODNICZO-MEDYCZNY (współpraca PUM i ZUT)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Chcesz studiować na uczelniach przyrodniczych i medycznych? Na kierunkach: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, farmacja, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, mikrobiologia stosowana, technologia żywności, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, ochrona środowiska i wielu innych? Ta klasa jest dla Ciebie!
Uczniowie klasy przyrodniczo-medycznej:
  • uczestniczyć będą w zajęciach, laboratoriach i wykładach prowadzonych przez naukowców oraz studentów PUM i ZUT
  • staną się uczestnikami konkursów i olimpiad organizowanych przez uczelnie wyższe i inne organizacje naukowe
  • objęci zostaną autorskim programem „Język angielski w medycynie”
  • rozwiną pasje i zdobędą wiedzę w zakresie nauk biologicznych i medycznych.
Opis klasy

Klasa objęta patronatem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa, oraz Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych, projektach naukowych, wykładach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników naukowych w/w uczelni.

Klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej. Stwarza możliwość kontynuowania nauki na kierunkach m.in. takich jak: analityka medyczna, psychologia zdrowia, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, higiena dentystyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, biologia, kynologia, zootechnika, gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym, mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienia człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna,

Priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury z biologii, chemii, języka obcego.

Od klasy drugiej wprowadzana jest nauka języka angielskiego „zawodowego” w zakresie nauk medycznych.