Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - językowo-geograficzny
Nazwa oddziału

 językowo-geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Język niemiecki

 Historia

 Matematyka

Opis

Chcesz doskonalić się językowo i poznawać kulturę innych krajów? Pasjonują cię podróże i planujesz zwiedzać świat?
PROFIL JĘZYKOWO – GEOGRAFICZNY to jest to!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach filologia angielska, niemiecka, geografia, geologia, turystyka, logistyka, geoinformatyka, ekonomia,  a także do studiów na kierunkach Akademii Morskiej.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, trzeci przedmiot do wyboru: język niemiecki, matematyka, historia.
Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: realioznawstwo angielskie, realioznawstwo niemieckie, turystyka.