Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - humanistyczno - artystyczny
Nazwa oddziału

 humanistyczno - artystyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

 Historia

Opis

Jesteś kreatywny, otwarty na kulturę, sztukę, film, teatr, dziennikarstwo…?
PROFIL HUMANISTYCZNO – ARTYSTYCZNY jest dla Ciebie!
Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, angielska, niemiecka, psychologia, dziennikarstwo, prawo, kierunki artystyczne…

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie i trzeci przedmiot do wyboru: język obcy lub historia.

Przedmioty rozwijające kreatywność i zainteresowania: zajęcia artystyczne, edukacja medialna.