Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I G DZIENNIKARSKO-PRAWNICZA
Nazwa oddziału

 I G DZIENNIKARSKO-PRAWNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

  • Patronat nad klasami objął Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, celem którego jest pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk humanistycznych, w szczególności historii, dobre przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym oraz przygotowanie do studiów uniwersyteckich na kierunkach medialnoprawniczych. Współpraca ta, umożliwi uczniom klas patronackich korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo dydaktyczną i studentami Instytutu.

  • Patronat polega na prowadzeniu zajęć edukacji regionalnej Historii Pomorza Zachodniego z uwzględnieniem szerokiego tła społeczno-politycznego epoki w klasie drugiej. W ramach patronatu zostaną również przeprowadzone zajęcia w formie wykładów na terenie liceum przez pracowników naukowych IHiSM.

  • Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinielekcje prawa. Celem zajęć jest przybliżenie uczniom zawodów prawniczych i ich specyfiki oraz nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa. Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej     i udział w organizowanych projektach i przedsięwzięciach. Współpraca z Sądem Okręgowym - udział uczniów pełnoletnich w rozprawach sądowych.

  • Patronat: Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Polskiego Radia Szczecin. Współpraca z Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP. Wyjścia do Inkubatora Kultury, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi. Poza tym warsztaty dziennikarskie prowadzone w szkole. Uczniowie mają też możliwość pisać teksty na portal Dziennikarzy RP.

  • Program profilu umożliwia w przyszłości studiowanie  na kierunkach humanistycznych takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, historia, europeistyka, politologia, filozofia oraz filologia angielska.