Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 - 1 mBP mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1 mBP mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Klasa o profilu mechanik pojazdów samochodowych