Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I E MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Nazwa oddziału

 I E MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

 Język angielski

Opis

 • W zakresie języków obcych, nauczanie obejmuje j. niemiecki oraz j. angielski, dodatkowo w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą nabywać umiejętności z języka włoskiego.

  • Profil, daje możliwość wielostronnego kształcenia przyrodniczego                       na fundamencie matematycznym, skierowany szczególnie dla osób, które chcą   z namysłem podjąć decyzję co do wyboru dodatkowego przedmiotu maturalnego i kierunku studiów.
  • Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych min. do rezerwatu Świdwie,           w ramach których mogą poznać środowisko przyrodnicze regionu, ukształtowanie terenu, formy jego ochrony.

   • W ramach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, przewiduje się udział uczniów w wyjeździe do Berlina, połączonym z warsztatami w Muzeum Historii Naturalnej, a także w Międzynarodowych Targach Turystycznych.

   • Uczniowie biorą udział ponadto w projekcie organizowanym przez ZUTLicealista       w świecie nauki, który odbywa się w nowym budynku nanotechnologii przy al. Piastów. Licealiści mają możliwość izolowania własnego DNA, samodzielnego przeprowadzania badań i doświadczeń. Istnieje możliwość indywidualizacji nauczania    w ramach pracy z uczniem zdolnym z biologii            i chemii. Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

   • Klasa objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą          w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni oraz biorą udział w projekcie MAM PUM. Poszerzają swoją wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka podczas wykładów prowadzonych przez szczecińskich lekarzy i pracowników naukowych PUM.

   • W zależności od wyboru przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, uczniowie mają możliwość studiowania na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, biotechnologicznych, biologicznych, ochrony środowiska, architektonicznych  i studiach matematyczno-technicznych.