Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I D LINGWISTYCZNO-TEATRALNA
Nazwa oddziału

 I D LINGWISTYCZNO-TEATRALNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Historia

Opis

  • Klasa lingwistyczno-teatralna ma na celu przygotowanie uczniów               do aktywności społecznej w wymiarze konkretnych predyspozycji ucznia, który – nabywając umiejętności animatorskie – będzie mógł rozwijać się na przykład w zakresie następujących działań: logistycznych, scenograficznych, fotograficznych, filmowych, muzycznych, aktorskich, a także związanych        z obsługą techniczną, oprawą artystyczną i innych. Obok działań praktycznych uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o teatrze i dzięki zajęciom z retoryki przygotują się do publicznych wystąpień.

  • Nauczanie języka angielskiego w systemie rozszerzonym, obejmuje nie tylko treści podręcznikowe, ale także realioznawstwo, czyli wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu historii, geografii i kultury. Nauka języka angielskiego  odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po odpowiednim teście językowym przeprowadzonym na początku września. Drugim językiem obcym jest język  włoskinauczany od podstaw.

  • Zajęcia z przedmiotu wiedza o społeczeństwie poszerzone są o treści dotyczące integracji europejskiej.

  • Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim – Wydział Italianistyki.  Wymiana z Liceum Klasycznym w Altamurze (Apulia) Włochy – szkoła partnerska.

  • Program profilu umożliwia uczniom w przyszłości studiowanie na kierunkach filologicznych, humanistycznych takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, politologia oraz filologia angielska.