Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I C MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA
Nazwa oddziału

 I C MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

  • Nauka w klasie o tym profilu pozwala na rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz przygotowuje uczniów do zdania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych. Program nauczania pozwala w przyszłości na podjęcie studiów technicznych, matematyki, ekonomii, informatyki, budownictwa, transportu, architektury, robotyki, itp.

  • Realizujemy Programy Pracy z uczniem zdolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych: Koło Matematyczne i „Młodzi badacze odkrywają świat” zajęcia z fizyki. Przygotowujemy do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

  • Realizowane są Programy Projakościowe „Koło Fizyczne-Młodzi Badacze”. Współpracujemy również z firmą ENEA , która prowadzi dla uczniów warsztaty zawodowe w ramach Programu dla Szczecińskiego Rynku Pracy.

  • To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwia dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i zagranicą.

  • Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

  • Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności językowych. Każdy inżynier, fizyk, który próbuje choć odrobinę rozszerzyć naszą wiedzę o świecie i chce przysłużyć się  ludzkości pomocą w tworzeniu nowych pożytecznych urządzeń, musi posiłkować się wiedzą matematyczną i znać język obcy. J.angielski jest tym językiem, który najczęściej pojawia się w opracowaniach technicznych                   i naukowych, a biegłe posługiwanie się nim umożliwi absolwentom udział              w atrakcyjnych wymianach, praktykach i stażach studenckich w całej Europie.