Szczecin
Technikum
Technikum Samochodowe - 1 abcd TP
Nazwa oddziału

 1 abcd TP

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Po przyjęciu uczniowie zostaną podzieleni na 4 klasy. 

Od klasy drugiej technikum proponujemy kształcenie na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów ogólnokształcących: język angielski, język niemiecki:

  • klasa A - język angielski,
  • klasa B - język angielski,
  • klasa C - język niemiecki
  • klasa D - język niemiecki