Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I B BIOLOGICZNO-MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 I B BIOLOGICZNO-MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

  • W zakresie języków obcych nauczanie obejmuje język niemiecki oraz język angielski. Uczniowie mają możliwość dodatkowo w ramach zajęć pozalekcyjnych nabywać umiejętności w zakresie języka włoskiego.

  • Klasa objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą          w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni oraz biorą udział w projekcie MAM PUM. Poszerzają swoją wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka podczas wykładów prowadzonych przez szczecińskich lekarzy i pracowników naukowych PUM. Wyróżniający się uczestnicy projektu otrzymują cenne nagrody rzeczowe.

  • Uczniowie biorą udział ponadto w projekcie organizowanym przez ZUTLicealista w świecie nauki, który odbywa się w nowym budynku nanotechnologii przy al. Piastów. Licealiści mają możliwość izolowania własnego DNA, samodzielnego przeprowadzania badań i doświadczeń. Istnieje możliwość indywidualizacji nauczania w ramach pracy z uczniem zdolnym z biologii i chemii. Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  • Nauczanie języka niemieckiego odbywa się w oparciu o program autorski. Treści nauczania poszerzone są o „ Niemiecki w medycynie, który pozwoli uczniom poznać podstawową terminologię z dziedzin: biologia (m.in. anatomia i fizjologia człowieka, jednostki chorobowe i ich charakterystyka, zdrowy styl życia, nałogi)    i chemia (m. in. pojęcia chemiczne, procesy chemiczne). Ponadto w ramach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i języka niemieckiego przewiduje się udział uczniów w wyjeździe do Berlina połączonym z warsztatami w Muzeum Historii Naturalnej ­­i Muzeum Historii Medycyny.

  • Istnieje możliwość doskonalenia kompetencji językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej. Udział w projektach polsko-niemieckich wynika        z realizacji umowy o współpracy I Liceum Ogólnokształcącego z niemieckimi szkołami z Neustrelitz i Berlina. Projekt jest współfinansowany ze środków Euroregionu Pomerania.

  • Klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi na uczelniach wyższych nie tylko w Polsce, ale również za granicą, gdyż nacisk w klasie o tym profilu położony jest także na rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi.