Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - społeczno-prawny
Nazwa oddziału

 społeczno-prawny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Historia

Opis

Klasa społeczno-prawna

• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach humanistycznych (społecznych, prawnych),

• główne przedmioty rozszerzone: wos, język angielski, geografia,

• przedmiot uzupełniający obowiązkowy: łacina, filozofia,

• wycieczki programowe związane z profilem kształcenia,

• wolontariat uczniowski,

• gazeta szkolna „LUSTRO”,

• współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim (Wydział Prawa i Administracji), Prokuraturą Szczecin Zachód i POLITES