Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - językowo-humanistyczny
Nazwa oddziału

 językowo-humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa językowo - humanistyczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach humanistycznych,
• główne przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos, język angielski,

•  przedmiot uzupełniający obowiązkowy: łacina,
• wycieczki programowe związane z profilem kształcenia,

• wolontariat uczniowski,

• gazeta szkolna „LUSTRO”,
• Współpraca z Wyższą Szkołą Humanistyczną, Uniwersytetem Szczecińskim i Akademią Sztuki.