Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Geografia

Opis

Klasa biologiczno-chemiczna

• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych,

• główne przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

• dodatkowy przedmiot rozszerzony: geografia

•  przedmiot uzupełniający obowiązkowy: łacina

• współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Medyczna - MAM PUM