Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 matematyczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis