Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - TRW- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 TRW- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Technika

Opis

Branżowa Szkoła Io Nr 1 kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. To zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych. Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.11.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

wzmocnienie zawodowe: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

KRYTERIUM SUKCESU:

·      zaświadczenia o uzyskaniu poszczególnych kwalifikacji,

·      dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem do dyplomu– EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej),

·      możliwość realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w zawodach pokrewnych.

 

ZATRUDNIENIE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w :

·         zakładach prefabrykacji materiałów budowlanych i przedsiębiorstwach budowlanych,

·         inwestycjach jak i remontach budynków,

·         własnych firmach budowlanych,

·         przedsiębiorstwach zajmujących się  aranżacją wnętrz,

·         przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych.

 

Absolwent Branżowej Szkoły Io Nr 1 posiada kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu oraz dające mu prawo kontynuowania dalszej nauki Branżowej Szkole IIo Nr 1 (od roku 2020) lub w liceum dla dorosłych.