Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - R- technik renowacji elementów architektury
Nazwa oddziału

 R- technik renowacji elementów architektury

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Historia sztuki

Opis

Technik renowacji elementów architektury

W trakcie nauki:

- zdobycie wiedzy o tym jak kiedyś wykonano element architektury i jak go dzisiaj naprawić,

- poznawanie dawnych technik m.in. malarskich, sztukatorskich i kamieniarskich, jakich używali kiedyś artyści i rzemieślnicy,

- ćwiczenia praktyczne w pracowniach,

- język obcy zawodowy,

- historia sztuki na poziomie rozszerzonym,

- praktyka uczniowska w firmach zajmujących się konserwacją architektury,

-  zdobycie kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu egzaminu zawodowego):

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Po ukończeniu kierunku:

- zawód, w którym można pracować w (prawie) każdym miejscu na świecie,

- praca w miejscach historycznych,

- praca przy obiektach artystycznych, budynkach zabytkowych,

- dobra podbudowa pod takie kierunki studiów jak: konserwacja dzieł sztuki, architektura, architektura wnętrz.