Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik robót wykończeniowych w budownictwie z elementami aranżacji wnętrz
> Absolwent technikum zdobywa kompletną wiedzę i umiejętności w zakresie robót wykończeniowych budynków i  jest w pełni przygotowany do zakładania i prowadzenia własnej firmy

·         > Absolwent zdobywa kwalifikacje:

1-BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

2-BUD.25.Organizacja, kontrola i kosztorysów robót budowlanych, które są uznawane w Polsce i unii Europejskiej,

      > Może znaleźć zatrudnienie na terenie Polski i za granicą: w firmach budowlano-remontowych w zakresie robót wykończeniowych, własnych firmach wykonawczych lub konserwatorskich,

     > Zdobycie matury otwiera możliwości studiowania na ciekawych kierunkach związanych z budownictwem, w kraju i  za granicą,

     >Kształcenie w tym zawodzie jest rozszerzone o elementy projektowania wnętrz ze szczególnym naciskiem na znajomość materiałów i technologii wykończenia wnętrz.


W trakcie nauki na kierunku Technik robót wykończeniowych w budownictwie

z elementami aranżacji wnętrz uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie:

-dekorowania ścian,

-nakładania różnych powłok malarskich,

-nakładania nowoczesnych tapet,

-wykonywania okładzin podłogowych i ściennych,

-wykonywania suchej zabudowy,

-aranżacji pomieszczeń.