Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - IS- technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 IS- technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik inżynierii sanitarnej


Co będziesz potrafił po ukończeniu kierunku:

·         - montować ogrzewanie podłogowe i grzejniki,

·         - montować kolektory słoneczne wraz z przewodami

·         - montować przewody wentylacyjne,

·         - montować gazomierze i przewody gazowe,

·        - montować umywalki, natryski, wanny, zlewozmywaki i miski ustępowe na stelażu,

·        - montować zasuwy i przewody wodociągowe,

·        - montować studzienki i przewody kanalizacyjne

·        - montować przewody preizolowane dla sieci ciepłowniczej,

·        - czytać dokumentację projektową,

·        - sporządzać szkice montażowe,

·        - przygotować przedmiar i kosztorys robót

 

zapewniamy:
> wyposażoną pracownię zajęć praktycznych na terenie szkoły,

> dostęp do szkoleń organizowanych przez firmy instalacyjne,

w    > wyjścia i wycieczki zawodoznawcze,

      > udział w targach instalacyjnych,

      > udział w konkursach instalacyjnych (posiadamy tytuł Mistrza Polski Instalatorów dla szkół zdobyty na Międzynarodowych Targach Poznańskich)

Po ukończeniu szkoły znajdziesz bardzo dobrze płatną pracę:

      - na budowie,

      - w zakładach wodociągów,

      - w szczecińskiej energetyce cieplnej,

      - w firmie instalacyjnej,

  -   - w hurtowni instalacyjnej,

- w biurze projektowym,

- własna działalność usługowa w branży instalacyjne,

- możesz dalej kontynuować naukę na Politechnice.

 

·