Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - B- technik budownictwa
Nazwa oddziału

 B- technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Technik budownictwa – to może być Twój zawód!

Jeśli interesuje Cię proces budowlany i chcesz uczestniczyć w realizacji budowy – jest to zawód dla Ciebie. Na każdym etapie powstawania obiektu budowlanego możesz uczestniczyć w procesie budowania - począwszy od fundamentów, na odbiorze budynku kończąc.

Jako technik budownictwa możesz nadzorować prace budowlane, jak również czynnie uczestniczyć w ich realizacji pełniąc określone funkcje. Będziesz mieć wpływ na wybór odpowiedniej technologii, maszyn czy materiałów niezbędnych do wzniesienia budynku, zgodnego z oczekiwaniami inwestora. Technik budownictwa sporządza także kosztorys, plan i harmonogram budowy, prowadzi dokumentację związaną z zapotrzebowaniem na dane materiały, rozpisuje przetargi, a także ściśle współpracuje z inwestorem projektu.

Technik budownictwa może pracować także:

- w urzędzie nadzoru budowlanego, który sprawuje kontrolę nad jakością powstających obiektów użyteczności publicznej, dbając o to by wszelkie prace odbywały się w zgodzie z wymaganymi standardami,

- w biurach projektowych,

- jako asystent projektanta,

- w przedsiębiorstwach wytwarzających materiały i elementy budowlane,

- w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami lub ich wyceną,

- w laboratoriach budowanych, zajmujących się badaniem i sprawdzaniem właściwości oraz wytrzymałości wykorzystywanych materiałów budowlanych a także udoskonalaniem, czy wprowadzaniem zupełnie nowych.

Ukończenie kierunku technika budownictwa zapewnia także możliwość prowadzenia w tym zakresie własnej działalności gospodarczej.

W Technikum Zawodowym Nr 1  na kierunku technik budownictwa nauczysz się:

· posługiwać się dokumentacją techniczną, tworzyć szkice robocze i rysunki budowlane;

· projektować elementy konstrukcyjne budowli;

· dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych prac; · wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych;

· analizować warunki gruntowe;

· wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych;

· przeprowadzać kontrolę jakości i ocenę wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych;

· wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe;

· organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi.

Aby zdobyć dyplom technika wystarczy ukończyć szkołę i pozytywnie zdać egzaminy w kwalifikacjach: BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich lub BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Po zdanym egzaminie maturalnym masz otwarta drogę do dalszego kształcenia na dowolnym kierunku studiów wyższych.

Technikiem możesz zostać nawet jeśli nie uzyskasz świadectwa maturalnego.