Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - wojskowa z językiem angielskiem
Nazwa oddziału

 wojskowa z językiem angielskiem

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Klasa wojskowa z językiem angielskim


Uczniowie klasy

 • będą realizować podstawę programową w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego (w tym język angielski zawodowy) i geografii;
 • uczestnicząc w warsztatach psychologiczno-społecznych, zdobędą umiejętności z komunikacji interpersonalnej, negocjacji, pracy w zespole i  kreatywności;
 • zdobędą certyfikat udzielania pierwszej pomocy;
 • będą uczestniczyć w obozach wojskowych i survivalowych;
 • zdobędą wiedzę na temat realiów służby wojskowej;
 • będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach ze szkolenia strzeleckiego;
 • będą mogli uczestniczyć w konkursach i olimpiadach o tematyce wojskowej, np. w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Paradnej, w  Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Centrum Edukacji Zdroje to jedyna szkoła w Szczecinie, która bierze udział w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej "Certyfikowane Klasy Mundurowe". Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne z całego kraju uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem  będzie skrócenie służby przygotowawczej dla ochotników zakończonej przysięgą wojskową oraz przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.

Szkoła bierze także udział w kwalifikacji MON - tworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego.


Patronat nad klasą sprawuje Akademia Sztuki Wojennej  w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński i 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.