Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - językowo-medialna
Nazwa oddziału

 językowo-medialna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Klasa językowo-medialna

 

Uczniowie klasy:

 • będą realizować podstawę programową w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego ( w tym język angielski w kulturze i biznesie), geografii oraz program autorski z języka polskiego i informatyki użytkowej;
 • wezmą udział w ogólnopolskim projekcie edukacji medialnej „Lekcja w kinie”;
 • będą uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach Kina Pionier w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej;
 • będą doskonalić umiejętności tworzenia tekstów własnych, fotografowania, filmowania;
 • będą reprezentowali Centrum Edukacji Zdroje w konkursach o charakterze artystycznym (recytatorskich, literackich, fotograficznych, muzycznych, teatralnych);
 • zainicjują działalność Szkolnego Klubu Filmowego pod nazwą "Kino Antywirusowe";
 • uczestnicząc w warsztatach psychologiczno-społecznych, zdobędą umiejętności z komunikacji interpersonalnej, negocjacji, pracy w zespole i  kreatywności;
 • wezmą udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej.

Ponadto Szkoła proponuje aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym Szczecina: koncerty  w Filharmonii Szczecińskiej, przedstawienia w Teatrze Współczesnym, Teatrze Polskim, Teatrze Kameralnym, w Operze.

Uczniów o szlachetnych sercach zaprasza do udziału w wolontariacie.


Patronat nad klasą sprawuje Uniwersytet Szczeciński