Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Technik informatyk - klasa wojskowa
Nazwa oddziału

 Technik informatyk - klasa wojskowa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

TECHNIK INFORMATYK - klasa wojskowa

 

Szkoła posiada Certyfikat Jakości KFON oraz znak jakości BRĄZOWA SZKOŁA 2018.


Wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom pracodawców z branży IT, na przedmiotach związanych z tworzeniem witryn i aplikacji internetowych, uczniowie poznają najnowsze technologie webowe w tym PHP,  JavaScript, MySQL, React.js, Bootstrap i inne.


Ukończenie szkoły umożliwia:

 • uzyskanie świadectwa maturalnego;
 • uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem ułatwiającym podejmowanie pracy w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

Już w trakcie szkoły uczniowie mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • oraz zdobycie zewnętrznych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe CISCO oraz MICROSOFT.

Prowadzone zajęcia pozwalają na rozwój kwalifikacji z:

 • programowania (języki: C++, Python, C# i inne);
 • grafiki komputerowej;
 • tworzenia aplikacji internetowych;
 • tworzenia aplikacji mobilnych.

Absolwenci:

 • mogą podejmować pracę w branży informatycznej, internetowej, telekomunikacyjnej;
 • mają możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych technicznych, na wydziałach: informatyka, elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja i inne;
 • są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Patronat i współpraca

Szkoła objęta patronatem uczelni wyższych w Szczecinie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Akademia Morska.
 • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny;
 • Akademia Cisco;
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych:

 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Budowa i konfiguracja sieci komputerowych
 • Eksploatacja baz danych
 • Grafika 3D i wydruk 3D
 • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych
 • Programowanie w języku Python
 • Serwis urządzeń techniki komputerowej
 • Tworzenie i testowanie aplikacji


Uczniowie klasy WOJSKOWEJ

 • będą realizować podstawę programową w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego ( w tym język angielski zawodowy) i geografii;
 • uczestnicząc w warsztatach psychologiczno-społecznych, zdobędą umiejętności z komunikacji interpersonalnej, negocjacji, pracy w zespole i  kreatywności;
 • zdobędą certyfikat udzielania pierwszej pomocy;
 • będą uczestniczyć w obozach wojskowych i survivalowych;
 • będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach ze szkolenia strzeleckiego;
 • zdobędą wiedzę na temat realiów służby wojskowej;
 • będą mogli uczestniczyć w konkursach i olimpiadach o tematyce wojskowej, np. w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Paradnej, w  Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Centrum Edukacji Zdroje to jedyna szkoła w Szczecinie, która bierze udział w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej "Certyfikowane Klasy Mundurowe". Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne z całego kraju uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem  będzie skrócenie służby przygotowawczej dla ochotników zakończonej przysięgą wojskową oraz przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.

Szkoła bierze także udział w kwalifikacji MON - tworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego.


Patronat nad klasą sprawuje Akademia Sztuki Wojennej  w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński i 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.