Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

TECHNIK INFORMATYK

 

Szkoła posiada Certyfikat Jakości KFON oraz znak jakości BRĄZOWA SZKOŁA 2018.


Wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom pracodawców z branży IT, na przedmiotach związanych z tworzeniem witryn i aplikacji internetowych, uczniowie poznają najnowsze technologie webowe w tym PHP,  JavaScript, MySQL, React.js, Bootstrap i inne.


Ukończenie szkoły umożliwia:

 • uzyskanie świadectwa maturalnego;
 • uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem ułatwiającym podejmowanie pracy w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

Już w trakcie szkoły uczniowie mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;
 • oraz zdobycie zewnętrznych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe CISCO oraz MICROSOFT.

Prowadzone zajęcia pozwalają na rozwój kwalifikacji z:

 • programowania (języki: C++, Python, C# i inne);
 • grafiki komputerowej;
 • tworzenia aplikacji internetowych;
 • tworzenia aplikacji mobilnych.

Absolwenci:

 • mogą podejmować pracę w branży informatycznej, internetowej, telekomunikacyjnej;
 • mają możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych technicznych, na wydziałach: informatyka, elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja i inne;
 • są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Patronat i współpraca

Szkoła objęta patronatem uczelni wyższych w Szczecinie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
 • Uniwersytet Szczeciński;
 • Akademia Morska;
 • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny;
 • Akademia Cisco;
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych:

 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Budowa i konfiguracja sieci komputerowych
 • Eksploatacja baz danych
 • Grafika 3D i wydruk 3D
 • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych
 • Programowanie w języku Python
 • Serwis urządzeń techniki komputerowej
 • Tworzenie i testowanie aplikacji.