Szczecin
Technikum
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna - 1a technik usług fryzjerskich
Nazwa oddziału

 1a technik usług fryzjerskich

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Plastyka
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

 Biologia

Opis