Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej - C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z j. angielskim)
Nazwa oddziału

 C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z j. angielskim)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Opis

Klasa 1C
Zawód: Technik Programista
Oddział dwujęzyczny z j. angielskim
Przedmioty rozszerzone: Matematyka, Fizyka

Kwalifikacje:

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

W ramach programu nauczania istnieje możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności:

  • Cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych)
  • Tworzenie i testowanie aplikacji
  • Grafika 3D i druk 3D
  • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych