Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej - AB - Technik Informatyk (A - Programowanie; B - Programowanie Gier - patronat WI ZUT)
Nazwa oddziału

 AB - Technik Informatyk (A - Programowanie; B - Programowanie Gier - patronat WI ZUT)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Specjalizacja:

A - Programowanie,
B - Programowanie Gier (klasa objęta patronatem Wydziału Informatyki ZUT)

Zawód: Technik Informatyk
Przedmioty rozszerzone: Matematyka, Informatyka

Kwalifikacje:

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

W ramach programu nauczania istnieje możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności:

  • Cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych)
  • Tworzenie i testowanie aplikacji
  • Grafika 3D i druk 3D
  • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych