Szczecin
Technikum
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna - Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 Technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

Opis

Klasa w zawodzie Technik fotografii i multimediów


Specjalizacje:

1. Fotografia kreatywna
2. Kreacje multimedialne