Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące - 1C_matematyczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

 1C_matematyczno-przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

Opis

To profil, którego absolwenci najczęściej wybierają studia na politechnice (Politechnika Warszawska, Wrocławska, ew. Poznańska) lub uczelniach ekonomicznych (głównie Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Uczniowie tej klasy są przygotowywani do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i geografii, dzięki czemu mają bardzo szerokie możliwości wyboru późniejszego kierunku studiów (może to być również medycyna na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym).

Z klas matematyczno- przyrodniczych wywodzą się najczęściej finaliści i laureaci olimpiad: geograficznej, wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczości.