Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące - 1A_społeczno-prawny
Nazwa oddziału

 1A_społeczno-prawny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

    Profil dla uczniów zamierzających studiować: historię, prawo, dziennikarstwo, ekonomię, politologię, filozofię, historię sztuki, psychologię, socjologię, europeistykę, stosunki międzynarodowe, a także dla zainteresowanych filologią polską, angielską i niemiecką.

    Oprócz  realizacji rozszerzonego programu historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu: elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Prawa US, radców prawnych Okręgowej  Izby Radców Prawnych oraz adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć  symulacjach rozpraw sądowych, oraz w debatach oxfordzkich.

    Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są także zajęcia w ramach Indywidualnego Programu Nauki: języka polskiego, filozofii, historii i wiedzy o społeczeństwie, w celu przygotowania do udziału w olimpiadach przedmiotowych.