Szczecin
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - B – mat-fiz-inf
Nazwa oddziału

 B – mat-fiz-inf

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Klasa B kładzie szczególny nacisk na przedmioty ścisłe, w tym również na informatykę.

Profil gwarantuje dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Jednak, co potwierdzają nasi absolwenci, nauka w tej klasie, podczas której rozwijamy swoje umiejętności analityczne, daje również świetne podstawy do dalszego rozwoju wiedzy we wszelkich dziedzinach, wykraczających poza dane przedmioty.

Uczniowie klasy B nie siedzą tylko nad książkami, ale biorą także bardzo aktywny udział w życiu szkoły. Poprzez organizację wydarzeń związanych ze swoim profilem przygotowują się w sposób praktyczny do podjęcia studiów na uczelniach technicznych.

 

Absolwenci klasy studiują kierunki takie jak: informatyka, mechatronika, ekonometria, architektura, zarządzanie inżynierią produkcji, budownictwo, elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, technologia cyfryzacji, anglojęzyczne electronics and telecommunications oraz electronics and computer engineering.