Szczecin
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - A – prawniczo-ekonomiczna (dawniej mat-geo) dwujęzyczna
Nazwa oddziału

 A – prawniczo-ekonomiczna (dawniej mat-geo) dwujęzyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych: test z języka angielskiego

Opis

Klasa dla prawdziwych ludzi renesansu! Profil A to doskonały wybór dla wszechstronnych uczniów, którzy poza matematyką, pragną rozwijać swoje zainteresowania z zakresu ekonomii i gospodarki. Dodatkowo - wiedza o społeczeństwie, matematyka i geografia oraz realioznawstwo są nauczane dwujęzycznie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a bogata oferta programowa rozszerzeń gwarantuje dostosowanie nauczania do wybranego kierunku studiów.
Istnieje możliwość wyboru trzeciego rozszerzenia, które realizowane będzie od klasy drugiej z puli przedmiotów: fizyka, język niemiecki, język polski, historia, wos. Szczegóły na stronie szkoły.

Profil A dwujęzyczny jest objęty patronatem Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach współpracy uczniowie biorą udział w licznych wykładach, warsztatach i sympozjach, wzbogacając swoje doświadczenia oraz obycie z językiem angielskim. To wszystko sprawia, że absolwenci klas A często decydują się na studia na zagranicznych uczelniach.

Absolwenci klasy studiują:
  • w Polsce: prawo, ekonomia, informatyka, budownictwo, architektura, lotnictwo, anglistyka, germanistyka, psychologia, dziennikarstwo, biznes międzynarodowy, lingwistyka stosowana, studia nad teatrem, 
  • na uczelniach zagranicznych: Wielka Brytania (informatyka, ekonomia, business i zarządzanie, psychologia, architektura, historia i języki obce), Dania (architektura), Holandia (prawo międzynarodowe, prawo, ekonomia i business), USA (zarządzanie sportem, psychologia), Niemcy (języki obce i prawo, ekonomia).
UWAGA KANDYDACI DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO! Pamiętajcie o sprawdzianie kompetencji językowych z języka angielskiego! Czekamy na Was 29.06.2020 r. o godz. 12.00!