Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1Lc
Nazwa oddziału

 1Lc

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wychowanie fizyczne
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Biologia

Opis

Ogólny - usportowiony /piłka nożna/