Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1T
Nazwa oddziału

 1T

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technologia drewna