Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ - W - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 W - wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Opis