Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - b - operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 b - operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.

Jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz (są różne specjalizacje). Osoba o takich kwalifikacjach potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

 ZAROBKI

Ślusarze i operatorzy to wysoko cenieni specjaliści - tzw. "złote rączki". Zarobki w tym zawodzie uzależnione są od rodzaju wykonywanej pracy i majętności zakładu. Gratyfikacja pracownika na tym stanowisku kształtuje się w granicach 3000 zł - 6000  zł.


Po więcej informacji na temat nauki w szkole  zapraszamy na stronę 

http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/nasze-zawody


DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie trwania nauki możesz uczestniczyć w licznych bezpłatnych szkoleniach podwyższających  umiejętności zawodowe: 

  1. bezpłatne  kursy kwalifikacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej:  spawalnicze, kurs operatora wózków widłowych, zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
  2. kurs eksploatacyjny SEP,
  3. kurs SolidWorsk i AutoCad
  4. kurs modelowania w systemie MTS,
  5. kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki możesz uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach .