Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - M Mistrzostwa Sportowego - Piłka Ręczna
Nazwa oddziału

  M Mistrzostwa Sportowego - Piłka Ręczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test Sprawności Fizycznej

Opis

Oddział Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie Piłka Ręczna 

Klasa Realizuje innowacyjny program "Szkoła Trenerów CKS"