Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - S sportowy Interdyscyplinarny
Nazwa oddziału

 S sportowy Interdyscyplinarny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test Sprawności Fizycznej

Opis

Oddział sportowy Interdyscyplinarny ( Piłka Nożna Chłopców + Sporty Wodne)

Oddział realizuje  innowacyjny program "Szkoła Trenerów CKS"