Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - "f" lingwistyczno-turystyczna
Nazwa oddziału

 "f" lingwistyczno-turystyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

 Geografia

Opis

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologii angielskiej, filologii germańskiej, europeistyki, stosunków międzynarodowych, a także związanych z geografia i turystyką. Klasa objęta patronatem Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Germańskiej US. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach (wykładach i warsztatach) prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu.

Ponadto:

  • nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego odbywa się w oparciu o programy, które poza treściami podręcznikowymi określonymi w podstawie programowej obejmują także, ogólne zagadnienia z branży hotelarsko-turystycznej oraz realioznawstwo  krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
  • w ramach współpracy z PTTK uczniowie zdobywać mogą uprawnienia z zakresu turystyki.
  • istnieje możliwość doskonalenia umiejętności językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej, co wynika z realizacji umowy o współpracy z I LO z niemieckim szkołami z Neustrelitz oraz Berlina
  • młodzież uczestniczy w wielu projektach międzynarodowych oraz w wymianach ze szkołami partnerskim.