Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - "e" matematyczno-przyrodnicza
Nazwa oddziału

 "e" matematyczno-przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

Opis

Profil, daje możliwość wielostronnego kształcenia przyrodniczego na fundamencie matematycznym, skierowany szczególnie dla osób, które chcą z namysłem podjąć decyzję o kierunku studiów. Uczniowie mają możliwość studiowania na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, biotechnologicznych, biologicznych, ochrony środowiska, architektonicznych i studiach matematyczno-technicznych.
  • uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych oraz w wyjazdach edukacyjnych połączonych z warsztatami.
  • klasa objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdrowi PUM. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni oraz biorą udział w projekcie MAM PUM. Uczniowie ponadto biorą udział w projekcie organizowanym przez ZUT "Licealista w świecie nauki", dzięki któremu mogą korzystać z bazy naukowej gdzie mogą samodzielnie przeprowadzać badania i doświadczenia.
  • stwarzamy uczniom warunki do indywidualizacji nauczania w ramach pracy z uczniem zdolny z biologii i chemii. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W cyklu nauczania rozszerzone treści kształcenia z biologii i matematyki oraz trzeci przedmiot do wyboru: chemia, język angielski lub fizyka (decyduje wybór większości)