Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - "d" lingwistyczno-teatralna
Nazwa oddziału

 "d" lingwistyczno-teatralna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język polski

 Historia

Opis

Ideą profilu jest stworzenie warunków rozwoju młodego człowieka, który musi umieć znaleźć się w dorosłym świecie. Współczesne wymagania dotyczą zwykle sprawnej komunikacji, logistycznego gospodarowania czasem itp. Klasa teatralno-lingwistyczna ma na celu przygotowanie uczniów do aktywności społecznej w wymiarze konkretnych predyspozycji ucznia, który – nabywając umiejętności animatorskie – będzie mógł rozwijać się na przykład w zakresie następujących działań: logistycznych, scenograficznych, fotograficznych, filmowych, muzycznych, aktorskich, a także związanych z obsługą techniczną, oprawą artystyczną i innych. Obok działań praktycznych uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o teatrze i dzięki zajęciom z retoryki przygotują się do publicznych wystąpień.

Ponadto:

  • wymiana międzynarodowa z Liceum Klasycznym w Altamurze (Apulia) Włochy - szkoła partnerska
    program profilu umożliwia w przyszłości studiowanie na kierunkach humanistycznych takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, historia, europeistyka, politologia, filozofia, filologia angielska oraz uczelniach artystycznych.
  • patronat: Wydziału Italianistyki US, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Instytutu Polonistyki US, Wydziału Prawa i Administracji US
  • współpraca z Okręgowa Izbą Radców Prawnych w Szczecinie - lekcje prawa, których celem jest przybliżenie uczniom zawodów prawniczych i ich specyfiki.
  • współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, Sądem Okręgowym, Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP