Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - "c" matematyczno-fizyczno-informatyczna
Nazwa oddziału

 "c" matematyczno-fizyczno-informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwia dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju jak i zagranicą. Program nauczania, pozwala w przyszłości na podjęcie studiów technicznych, matematyki, ekonomii, informatyki, budownictwa, transportu, architektury, robotyki itp. 

  • Współpraca z Zachodniopolskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim
  • realizujemy Programy Pracy z uczniem zdolnym w ram,ach zajęć pozalekcyjnych: Koło Matematyczne oraz "Młodzi Badacze odkrywają świat" -zajęcia z fizyki.
  • realizowane są Programy Projakościowe "Koło Fizyczne-Młodzi Badacze". Współpracujemy z firmą ENEA, która prowadzi dla uczniów warsztaty zawodowe w ramach Programu dla Szczecińskiego Rynku Pracy
  • przygotowujemy do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Nauka w klasie o tym profilu, pozwala na rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz przygotowuje uczniów do zdania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych.