Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Klasa przygotowująca do dalszego kształcenia na kierunkach medycznych i biotechnologicznych. Klasa podzielona jest na dwie sekcje, co daje uczniom możliwość wyboru drugiego przedmiotu w rozszerzeniu między chemią a matematyką. Aplikując do klasy medycznej sekcja biologiczno-chemiczna uczeń deklaruje rozszerzoną biologię i chemię, ale jednocześnie może aplikować do klasy medycznej sekcja biologiczno-matematyczna i wtedy w rozszerzeniu będzie realizował biologię i matematykę. Obie sekcje są  w ofercie naszego liceum. Równocześnie uczniowie tej klasy realizują program rozszerzonego języka obcego nowożytnego, który mogą wybrać między językiem angielskim i niemieckim. Drugi język obcy realizowany w mniejszej ilości godzin uczeń również wybiera między niemieckim, hiszpańskim lub angielskim (jeśli w rozszerzeniu wybrany był język niemiecki). Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki. Podjęcie nauki języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym będzie możliwe tylko przy odpowiedniej liczbie chętnych - minimum 12 osób na grupę.

Możliwości wyboru drugiego języka obcego nowożytnego:

- język hiszpański - od podstaw,

- język niemiecki - kontynuacja po szkole podstawowej,

- język angielski - kontynuacja dla uczniów, którzy wybiorą język niemiecki na poziomie rozszerzonym.