Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - biologiczno - medyczny
Nazwa oddziału

 biologiczno - medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Jesteś otwarty na świat, drugiego człowieka, lubisz eksperymentować? - ten profil jest właśnie dla Ciebie.

Nauka w profilu biologiczno-medycznym przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, kosmetologia, analityka medyczna, weterynaria, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru: język obcy lub geografia.

Przedmioty uzupełniające: fizyka medyczna, zasady racjonalnego żywienia.

Profil objęty patronatem: Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.