Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 - 1a-c
Nazwa oddziału

 1a-c

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Plastyka

Opis

Jest to klasa wielozawodowa. W jednej klasie przebywają uczniowie uczący się w różnych zawodach.