Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM GRUPA Z J. ANGIELSKIM
Nazwa oddziału

 DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM GRUPA Z J. ANGIELSKIM

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Egzamin z języka angielskiego

Opis

GRUPA B

KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM GRUPA  Z  J. ANGIELSKIM

 Patronat Wydziału Prawa i Administracji US; Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Italianistyki US


UWAGA: W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z kompetencji językowych  języka angielskiego w dniu 29.06.2020 r. o godz. 12.00.


Przedmioty  realizowane w zakresie rozszerzonym: historia,wiedza o społeczeństwie.

Przedmiot dodatkowy: elementy prawa.

 Języki obce:  j. angielski (kontynuacja), j.włoski (podstawowy) j. niemiecki (podstawowy), j. rosyjski (podstawowy).

Pierwszy język nowożytny:

 Język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi  język nowożytny do wyboru:
język niemiecki – od podstaw;
język rosyjski – od podstaw;

język włoski –od podstaw.

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

historia, wiedza o społeczeństwie

         Dlaczego warto wybrać klasę prawną – dwujęzyczną?

 

    Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

 Uczniowie:

 – uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

 – mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

 – biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

 -realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

 – uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

 – uczestniczą w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .

 Zajęcia dodatkowe:

 -cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez adwokatów i radców prawnych;

– wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

 – współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

– wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa, Wielkiej Brytanii i Włoch.