Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Cyfrowych - Ta i technik informatyk
Nazwa oddziału

 Ta i technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Klasa 1 Ta - aplikacje mobilne i internetowe
Kształcimy w zawodzie technik informatyk, poszerzając kompetencje w zakresie aplikacji mobilnych i internetowych poprzez umożliwienie uczestniczenia w zajęciach z programowania w języku Java, JavaScript prowadzonych przez przedstawicieli firm w ramach „Miejskiego Programu Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy”.