Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Cyfrowych - Ti - technik informatyk
Nazwa oddziału

 Ti - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Klasa 1 Ti - Internet rzeczy

Kształcimy w zawodzie technik informatyk, poszerzając kompetencje w zakresie Internetu rzeczy poprzez umożliwienie uczestniczenia w zajęciach z programowania w języku C prowadzonych przez przedstawicieli firm w ramach „Miejskiego Programu Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy”.